Neem controle over uw investeringen

Coozy-FM

Uw uitdagingen

Coozy-FM garandeert dagdagelijks een betrouwbare follow-up van uw eigendommen en van uw technische en logistieke diensten.

Coozy laat u toe het gebruik van uw gebouwen en uitrustingen op te volgen en te beheren, evenals hun onderhoud en de beveiliging van installaties. Ook inventarisgegevens van goederen en gelinkte documenten worden probleemloos geïntegreerd.

De oplossing helpt bij het optimaliseren van uw gebouwenbeheer door uw patrimonium beter te benutten en de opvolging van technische en logistieke diensten te verbeteren.

Coozy is betaalbaar, eenvoudig en snel te implementeren. Wacht dus niet langer: valoriseer, traceer en beheer de middelen van uw onderneming (gebouwen, installaties, investeringsgoederen, …).

Snelle aanvaarding door gebruikers

Responsabiliseren van medewerkers

Globale visie

Gecentraliseerd overzicht

Follow-up van dienstverleners 

 

Rationaliseren van kosten

Traceerbaarheid en conformiteit 

Uw voordelen

Snelle ROI

Beheer van interventies

Gecentraliseerd overzicht van activa

Tevredenheid van werknemers

Kostenbeheersing

Snelle opstart van de software

Beveiliging en conformiteit

Documentenbeheer

Hulp bij beslissingen: meten van prestatievermogen, follow-up van technische activiteiten

Coozy-FM

PORTAAL FACILITYDESK

Gebouwenbeheer: identificeren en karakteriseren van lokalen

Interventiebeheer en beheer van werkbonnen

Documenten-, dossieren- en contractenbeheer

Objectenbeheer: aanmaken, wijzigen, boomstructuren

Takenbeheer: aanmaken en opvolgen van taken

Beheer van gsm’s en sim-kaarten: identificeren van gebruikers

Leveranciersbeheer

Beheer van technici

DASHBOARDS

Beheer van lasten en kosten: uitsplitsing van bedragen over de verscheidene lokalen, gebouwen,…

Interventiekubus: multi-assenanalyse van opvolgingsindicatoren (hoeveelheid, kosten, tijd)

Ad-hoc rapporten: interne tool voor het aanmaken van rapporten en Vanilla

INTERVENTIESPORTAAL

Gemakkelijk en gestructureerd ingeven van interventie-aanvragen via webportaal

Follow-up van de status en de voortgang van aanvragen

Prioriteitsniveaus voor aanvragen

Beëindigen van aanvragen

OPTIONELE MODULES

Inventarisbeheer: integreer Coozy-FM met Coozy-S2I

Abonnementenbeheer: aanmaken en linken van abonnementen aan gebruikers

Tellerbeheer

Plannenbeheer

Wij hebben een antwoord op uw uitdagingen

consilia

Gecentraliseerd overzicht 

Coozy-FM centraliseert alle informatie met betrekking tot het beheer en de follow-up van uw patrimonium in één overzicht. Coördineer en traceer moeiteloos technische interventies zoals onderhoud en herstellingen, bewaar een historiek en beoordeel de snelheid waarmee u geholpen werd of de kwaliteit van de dienstverlening.

Coozy laat u toe om lokalen, goederen, documenten, personen, communicaties, interventies, dossiers en kosten onderling te linken via een drag & drop-systeem.

Ongeacht uw onderneming meerdere gebouwen/vestigingen bezit of niet, de centralisatie van het systeem vermindert significant de versnippering en het verlies van gegevens, terwijl de relevantie van analyses en resultaten toeneemt. Omdat de softwareoplossing de werkverdeling vergemakkelijkt, wint u aan tijd en coherentie.

Globale visie

Coozy identificeert alle lokalen en objecten. De oplossing geeft u snel toegang tot de situatie van uw gebouwen en goederen evenals de gelinkte kosten. Rapporten bieden een analyse van interventiekosten en van de prestaties van onderaannemers zodat eventuele knelpunten snel worden geïdentificeerd.

Dankzij onze optionele module voor meterbeheer (water, gas, elektriciteit) gebeuren bij periodieke meteropnames plausibiliteitscontroles die ervoor zorgen dat afleesfouten zo veel mogelijk worden vermeden. Een krachtige berekeningstool laat dan weer toe om het verbruik over de verschillende lokalen en vestigingen uit te splitsen.

SI
Demande d'intervention

Snelle aanvaarding door gebruikers

Elimineer kleine ergernissen die invloed hebben op de motivatie van uw medewerkers. Verzeker hen van een volledig functionerende werkomgeving met respect voor de veiligheidsvoorschriften.

Coozy bevordert het comfort van uw medewerkers. De toepassing geeft hen de kans om problemen (met lokalen of objecten) te melden en/of op te volgen en zo hun werktevredenheid te vergroten.

Rationaliseren van kosten en beschermen van investeringen

Het rationaliseren van kosten blijft de meest efficiënte hefboom om de winstgevendheid van ondernemingen te verhogen. De module Reporting helpt u disfuncties en onderbenutte ruimten of goederen te identificeren. Ze berekent de totale cost of ownership van een object of gebouw en geeft u de operationele kosten per m² voor uw lokalen en diensten.

De module Helpdesk is er voor het indienen van interventie-aanvragen en de opvolging hiervan. De krachtige module voor Documentenbeheer ondersteunt dit alles. 

reporting


Responsabiliseren van uw medewerkers 

Uw medewerkers zijn de hoofdrolspelers van uw bedrijfsvoering en uw projecten. Coozy-FM plaatst ze in het hart van uw strategie dankzij een collaboratieve interface die hen responsabiliseert en hun prestatievermogen verhoogt: 

  • Sensibiliseer hen voor de waarde van goederen en het belang van hun werkomgeving. 
  • Betrek hen bij het bedrijfsleven via een ergonomisch en intuïtief gebruikersportaal waarmee ze in minder dan 10 seconden een interventie-aanvraag kunnen indienen.

Door deze elementen gaan uw medewerkers actiever om met hun werkruimte en krijgen ze meer autonomie. Via het melden van incidenten of tekortkomingen dragen ze bovendien bij tot het algemeen welzijn.

Traceerbaarheid en conformiteit 

De combinatie van opvolging van interventies, documentenbeheer en geavanceerde rapportering geven de gebruiker in een paar kliks toegang tot uitgebreide historieken. Die bieden onder meer de mogelijkheid na te gaan wie een bestand heeft ingevuld of aangemaakt, welke weg een document al doorheen de onderneming heeft afgelegd of om indien nodig rechtvaardigingsstukken voor te leggen.

De toepassing waarborgt de beveiliging van ingevoerde gegevens en wapent u tegen het verliezen van gegevens.

Geldende wetten en reglementeringen vereisen vaak een nauwkeurige planning en opvolging van specifieke interventies. Denken we maar aan het tijdig vervangen van brandblusapparaten, aan het onderhoud van liften of aan vergunningen voor sommige installaties. Ook deze wettelijke component is voorzien in Coozy-FM.

tracabilité
process

Follow-up van dienstverleners

Verbeter uw efficiëntie door uw dienstverleners te superviseren met Coozy. De oplossing stelt voor elke onderaannemer volgende informatie ter beschikking:

  • administratieve gegevens en contracten (zowel huidige als historiek)
  • contactpersonen voor elke interventiezone
  • eventuele gelinkte objecten (vb. liften, kopieertoestellen, brandblusapparaten, …) met hun kenmerken en lokalisatie
  • technische bekwaamheden, geografische interventiezones en interventieniveaus
  • documenten (interventieverslagen, bestelbons, facturen, certificaten, …)
  • gedane interventies en to do’s

Coozy-FM  kan worden gekoppeld aan onze overige Coozy-oplossingen