Het leven van een contract stopt niet bij de ondertekening

coozy-S4C

Onze troeven

Coozy-S4C gaat verder dan een gewone follow-up en dematerialisatie van contracten. Deze softwaretoepassing biedt een integraal contractenbeheer en reikt eindelijk ook de hand aan operationele medewerkers die dagelijks met contracten te maken krijgen.

Coozy-S4C is een krachtig en uiterst personaliseerbaar platform dat zich aanpast aan ieders manier van werken. Het geeft toegang aan een onbegrensd aantal gebruikers en stimuleert op die manier de samenwerking. Dematerialiseer en centraliseer al uw contracten op eenzelfde platform en dit in alle veiligheid. Zo vindt u makkelijk alle informatie terug over uw contracten en mist u geen enkele vervaldag meer.

Waarschuwingen

Aandachtspunten en markeringen

Personaliseerbaar contractenoverzicht

Opzoekingen

Onbeperkt aantal gebruikers

Traceerbaarheid & links

Interface met ERP

Uw voordelen

Snelle ROI :
kostenbeheersing, schaalvoordelen

Betrekken van operationele medewerkers

Snelle opstart van de software

Ergonomie:intuïtief gebruik

Links tussen contracten en objecten

Gecentraliseerd overzicht

Anticiperen op vervaldagen

Globaal overzicht van uw activiteiten

Hogere doeltreffendheid: dematerialisatie, centralisatie, snelle opzoekingen, enz.

Coozy-S4C in Web, SaaS of Geïnstalleerd

BEWERKEN EN AANMAKEN VAN CONTRACTEN

Dematerialisatie van contracten

Snelle of gedetailleerde ingave van contracten

Communicatiedagboek per contract en algemeen

Onbegrensd aanmaken van waarschuwingen

Waarschuwingen via email

Snelle weergave van alle waarschuwingen

Aanmaken van aandachtspunten via Deep Zoom en Fluo

SPEND INTELLIGENCE

Personaliseerbare reporting en exporteren van lijsten

Historiek van wijzigingen

Personaliseerbare Dashboards

Planning weergeven en toewijzen van taken

EENVOUDIGE PARAMETRISATIE

Beheer van gebruikerstoegangen (onbeperkt)

Beveiligde en vertrouwelijke toegang voor elke gebruiker

Aanmaken van eenvoudige goedkeuringscircuits (onbeperkt)

Parametriseerbare dashboards

Instellen van verplichte velden bij aanmaak contract

Specifieke velden per contracttype

CONTRACTENBIBLIOTHEEK

Multi-vestigingen en geavanceerde boomstructuren

Opzoekingsvelden

Snelle weergave van details contracten

Follow-up van gelinkte contracten, documenten, geschillen, enz.

Beheer van modelcontracten

Dashboards

Een antwoord op uw uitdagingen

Onze troeven

Een personaliseerbaar contractenoverzicht

Centraliseer al uw contracten in 1 systeem en raadpleeg ze via de multi-vestigingenbibliotheek. Deze biedt een globaal overzicht van alle contracten, hun details en hun gelinkte documenten. Alle informatie is vlot toegankelijk dankzij een geavanceerd opzoekingensysteem: op basis van multicriteria, filters of boomstructuren.

Aandachtspunten

Navigeer vlot van contract naar contract en dring meteen door tot de essentie dankzij de aandachtspunten:

Aan elk contract kan u een commentaar meegeven met eventuele aandachtspunten inzake het gebruik of de uitvoering van het contract.

Voor meer specifieke opmerkingen beschikt u over een virtuele doos fluostiften waarmee u de belangrijke paragrafen rechtstreeks kan markeren in de gescande versie van het contract. Via de deep zoom-functionaliteit vindt u in documenten dan weer makkelijk alle markeringen van uzelf en uw collega’s terug.

Waarschuwingen

Bewaar de controle over vervaldagen en optimaliseer uw potentieel tot heronderhandelen dankzij het vervaldagboek en de planningtool. Zij geven u – of medewerkers die tijdelijk voor u inspringen – meteen een overzicht van alle aankomende vervaldagen.

Stel waarschuwingen in om geen enkele vervaldag meer te missen:

  • Onbegrensd aantal waarschuwingen
  • Uw waarschuwingenbox steeds binnen klikbereik: stel waarschuwingen in op items naar keuze
  • Waarschuwingen via e-mail (personaliseerbare tekst)

Interface met ERP

De software ent zich op uw reeds geïnstalleerde ERP en verleent hem meer prestatievermogen. Door uw metagegevens te verrijken en relevante informatie aan het management te bieden, ondersteunt de combinatie van uw ERP en Coozy-S4C u bij het nemen van beslissingen.

Gebruikersbeheer

Omdat u met Coozy-S4C toegang kan geven aan een ongelimiteerd aantal gebruikers, staat hiertegenover een geavanceerd gebruikersbeheer. Beveiligde toegangen en specifieke rechten per profiel zorgen ervoor dat u steeds het vertrouwelijke karakter van de opgeslagen gegevens waarborgt.

Traceerbaarheid en rapportering

Coozy-S4C hecht belang aan traceerbaarheid en rapportering, twee belangrijke pijlers om een globale visie op de activiteiten van uw onderneming te hebben en haar op die manier gezond te houden. De software optimaliseert uw contractenbeheer en helpt u om de juiste beslissingen te nemen.

  • Bewaar een historiek van al uw ingaves en raadpleeg het dagboek van wijzigingen en communicaties tussen gebruikers.
  • Maak gebruik van standaardrapporten. Exporteer en print gefilterde lijsten. Vind makkelijk het bedrag terug van contracten bij een leverancier. Bekijk het overzicht van de eerstvolgende vervaldagen. Enzovoort.

Opzoekingen

Win tijd en doeltreffendheid dankzij de opzoekingsfuncties. Zij zorgen ervoor dat u in een grote hoeveelheid aan gegevens makkelijk de weg vindt naar de gewenste informatie:

  • Multicriteria-opzoekingen op standaard- en gepersonaliseerde velden, bewaren van opzoekingen, aanmaken van favorieten
  • Opzoekingen via boomstructuren
  • Instellen van filters op lijsten en exporteren van gegevens

Coozy-S4C kan worden gekoppeld aan onze overige Coozy-oplossingen